Als er grote verschillen te integreren zijn
Als er turbulentie ontstaat als gevolg van reorganisatie, ontslag samenvoegen of splitsen van organisaties/afdelingen, of verhuizing
Als er (veel) weerstand is tegen veranderingen van welke aard ook

Begeleidingsdoelen

 

  • De verschillen en veranderingen leren onderscheiden en benoemen
  • Belemmeringen tegen verandering verminderen of wegnemen
  • Veranderingen en verschillen leren integreren
  • Beter leren omgaan met conflict, stress en irritatie tijdens interactie
  • De verandering benutten om een ontwikkelingsstap voor het systeem te maken

Voor wie

Alle direct betroffenen:

  • Directie
  • Management team
  • Medewerkers