Vrienden uit je jeugd, die je maar blijven bezoeken

By | Blog algemeen | No Comments

Het team onderzoekt de onderlinge samenwerking en de spanning loopt op. Een van de teamleden geeft aan dat ze niets meer ziet in het onderzoek en dat ze er mee wil stoppen. Als reactie daarop wordt één teamlid boos, één teamlid probeert te sussen en twee teamleden trekken zich (geestelijk) terug. De coach geeft aan dat de aankondiging te willen stoppen een trigger vormt voor vier teamleden om in een (voor ieder verschillende) ‘oude rol’ te schieten.

> lees verder

Humor is toch altijd goed?

By | Blog algemeen | No Comments

Het start-up-team bestaat uit acht slimme jonge mensen die een nieuwe, revolutionaire dienst aanbieden in het bedrijfsleven. Het bedrijf loopt goed en de uitwisselingen in de schaarse ‘social time’ binnen het team zijn een razendsnel heen-en-weer van grappen. Tijdens een coaching-traject wordt het team zich ervan bewust dat die grappen misschien dienen om iets uit de weg te gaan in de onderlinge communicatie.

> lees verder

In dit bedrijf wordt veel beter samengewerkt

By | Blog algemeen | No Comments

Daniel is verbaasd over het klimaat en de samenwerking in zijn nieuwe bedrijf. Ieder moment verwacht hij dat de positieve sfeer wordt doorbroken door een roddel, een uitval of een cynische opmerking. In zijn vorige bedrijf was dat de dagelijkse praktijk en hier lijkt het allemaal anders. Lijkt het maar zo, of is het ècht anders hier?

Als Daniel de theorie achter de fasen van ontwikkeling van groepen (en teams) zou kennen, zou hij het verschil beter begrijpen.

> lees verder

Het is een schandaal

By | Blog algemeen | No Comments

‘Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele inkoop uitbesteed wordt. Je vraagt je toch af in wat voor wereld die mensen leven. Krijgen we de pennen en potloden die een ander bedrijf kwijt wil. Jarenlange ervaring met inkoop en een heel relatienetwerk met leveranciers in de sloot gegooid.

> lees verder

Afleiding

By | Blog algemeen | No Comments

Het directieoverleg kwam  moeizaam op gang. Een van de directeuren leek wat afwezig. De vergadering sleepte zich voort en de beslissing die men wilde nemen, kwam maar niet tot stand. De algemeen directeur onderbrak de uitwisseling: ‘Bert, je lijkt er niet helemaal bij te zijn. Is er iets dat je afleidt?’

Bert bleek inderdaad een afleiding te hebben. Zijn dochter deed eindexamen en hij was er niet gerust op.

> lees verder

Tijdgrenzen negeren

By | Blog algemeen | No Comments

De MT-vergadering op maandagmorgen is gepland van negen tot halfelf. Om negen uur zijn drie van de zeven MT-leden aanwezig. Om tien over negen zijn er vijf. De directeur en de financiële man ontbreken nog. Men onderhoudt zich met gezellige praat over het weekend.

Om kwart over negen is de directeur er ook en begint de vergadering. De financiële man heeft de directeur op het laatste moment laten weten dat hij een andere verplichting heeft die voorgaat. 

> lees verder

Als een konijn in het schijnsel van koplampen

By | Blog algemeen | No Comments

Iemand houdt een lang betoog tijdens een vergadering. Er valt geen woord tussen te krijgen. Ik voel me als een konijn in het schijnsel van koplampen. De spreker stort informatie over ons uit zonder af te tasten of het ook wordt ontvangen.

Shannon en Weaver (*) onderzochten hoe ruis en informatie zich tot elkaar verhouden in een informatiekanaal. De relatie is omgekeerd evenredig: hoe meer ruis, hoe minder informatie en omgekeerd.

> lees verder

Is er ruimte voor een verschil?

By | Blog algemeen | No Comments

In organisaties en bedrijven is de tolerantie voor ‘verschillen’ beperkt. Conformeren is de norm, hoe stoer we soms ook zeggen van niet. Yvonne Agazarian (1) verklaart dit heel eenvoudig: ‘wij mensen hebben een hekel aan verschillen’. Als iemand in een vergadering een groot verschil inbrengt door een sterk afwijkend standpunt in te nemen, negeert de groep dat eerst, probeert de inbrenger vervolgens te bekeren om hem uiteindelijk verbaal aan te vallen.

> lees verder

Wat kunnen we doen aan ‘Ja, Maar…..’ ? Aansluiten!

By | Blog algemeen | No Comments

Wat je zegt is onzin. Het zit zo….”  We horen dit zelden op de werkvloer, vermoedelijk omdat het in het sociale verkeer niet te verteren is. We hebben wel een formule gevonden waarmee je hetzelfde zegt, maar dan sociaal volledig geaccepteerd: ‘Ja, maar…’
“ Het lijkt mij dat we de ontwikkeling van dat programma beter kunnen uitbesteden omdat we de menskracht en de deskundigheid zelf niet in huis hebben”.

> lees verder

Ik denk dat deze klant onze dienstverlening niet waardeert.

By | Blog algemeen | No Comments

‘Gedachtenlezen’ kunnen we beter dan we denken. Het gaat ongeveer zo: -ik denk dat mijn baas vindt dat ik dit project niet goed aanpak- of -ik denk dat mijn collega’s vinden dat mijn inbreng niet belangrijk is-. Het belangrijkste kenmerk van ‘gedachtenlezen’ is, dat ik denk te weten hoe anderen (klanten/collega’s/bazen/ medewerkers)  over mij of mijn organisatie denken. 

> lees verder

Lekker samen klagen

By | Blog algemeen | No Comments

Het is lekker om samen te klagen. Je neemt een onderwerp door waarover je verontwaardigd bent. Een stafdienst heeft bijvoorbeeld een nieuw kwaliteitssysteem bedacht, waarin de lijn veel tijd moet investeren zonder het nut ervan in te zien. Het ergste is dat de dienst de baas erachter heeft weten te krijgen, waardoor meedoen onvermijdelijk lijkt.

> lees verder

Vechtenergie op het werk: uitleven of productief maken?

By | Blog algemeen | No Comments

In de MT vergadering komt een salesmanager met het bericht dat de verkopen voor de derde maand op rij fors zijn gedaald. Dit heeft consequenties voor de productgroep en misschien wel voor het hele bedrijf.Hoewel iedereen weet dat het economisch klimaat de hoofdoorzaak hiervan is,ontstaat er frustratie en boosheid in het MT. Deze ‘vechtenergie’ wordt uitgeleefd op de salesmanager. Men vraagt hem wat hij eigenlijk gedaan heeft om het inzakken van de verkoop te voorkomen en men oordeelt hardop negatief over zijn manier van werken.

> lees verder

Ondersteun ik mijn baas of ondermijn ik hem?

By | Blog algemeen | No Comments

We ondermijnen onze bazen graag en met veel vindingrijkheid. Tijdens workshops vraag ik teams te inventariseren op welke manieren zij hun leidinggevende ondermijnen, bijvoorbeeld in en rondom een vergadering die hij voorzit. De groep begint aarzelend: wegblijven zonder bericht, te laat komen,stukken niet lezen, door elkaar heen praten, van de agenda afwijken, voortdurend interrumperen, eventjes een ‘belangrijk’ telefoontje aannemen of een ‘bommetje’ laten vallen.

> lees verder

Liesbeth krijgt zoveel e-mail dat zij het niet meer kan bijhouden.

By | Blog algemeen | No Comments

Tijdens een Management Development traject, horen we de klacht van afdelingsmanager Liesbeth. Haar medewerkers overstelpen haar met e-mails en zij weet echt niet meer waar ze de tijd vandaan moet halen om ze te beantwoorden. Het ergste is dat de meeste niet kunnen wachten. We onderzoeken met haar wat voor soort e-mails het zijn en hoe het komt dat zij er zo ontzettend veel krijgt die niet kunnen wachten.

> lees verder

‘Net toen we een beslissing wilden nemen, ketste het weer af’

By | Blog algemeen | No Comments

Het P&O team overlegt voor de derde keer over de keuze van een nieuwe Arbodienst.  Alle voors en tegens zijn langs geweest. Er zijn nog twee kandidaten over en het lijkt er op dat het team wil gaan beslissen, want de meningen liggen dicht bij elkaar. Je voelt de verwachting en de spanning in het team oplopen. Dan zegt iemand dat we nog niet genoeg gegevens hebben om vast te stellen of er aan het selectiecriterium ‘responsiviteit’ is voldaan.

> lees verder

Bij de koffie automaat hoor je een heel ander verhaal

By | Blog algemeen | No Comments

In het wekelijkse MT-overleg van het installatiebedrijf hebben alle leidinggevenden de mogelijkheid hun collega’s te informeren over wat er speelt binnen hun afdeling en dat operationeel met elkaar af te stemmen. De directeur gebruikt het MT om zijn beleidsplannen uit de doeken te doen. Het MT-overleg verloopt altijd harmonieus en het lijkt erop dat het een eensgezinde club is. Bij de koffie automaat horen we een heel ander verhaal.

> lees verder

De klant is ontevreden, terwijl we toch echt kwaliteit hebben geleverd

By | Blog algemeen | No Comments

De ouders van een nieuwe cliënt van de zorginstelling zijn ontevreden. Hun zoon is dol op zwemmen en hij blijkt maar één keer per week te mogen zwemmen. De intake van de cliënt en zijn ouders was gedaan door een nieuwe teamleider, die het belangrijk vond een positief beeld van de afdeling en de instelling te schetsen en uit onwetendheid vaag was gebleven over de beperkte mogelijkheden om te kunnen zwemmen.

> lees verder

Hoe Henk steeds uit zijn slof schiet

By | Blog algemeen | No Comments

Henk, afdelingsmanager op het gemeentehuis, schiet regelmatig uit zijn slof.  Hij gaat verbaal flink tekeer tegen zijn medewerkers, die daar op verschillende manieren op reageren. Sommigen verzetten zich en anderen zijn meegaand. De sfeer op zijn afdeling is slecht, hetgeen is te merken aan geroddel, veel oordelen en een hoog ziekteverzuim. Op een gegeven moment dient een medewerker een klacht in tegen Henk wegens grensoverschrijdend gedrag (uitschelden). 

> lees verder

‘Dit project zal wel vastlopen’

By | Blog algemeen | No Comments

Tijdens een vergadering van het MT in een ziekenhuis, bleek de HR-directeur veel bezwaren te hebben tegen een project over flexwerk dat door het bestuur tot speerpunt van het beleid was gemaakt. Haar argumenten waren zeker de moeite waard om te onderzoeken, maar het leek alsof er meer achter zat dan alleen een afweging van risico’s. Toen wij daarover doorvroegen, bleek zij een negatieve voorspelling te hebben over het project: ‘het zal wel vastlopen’.

> lees verder

Wil je doen wat nodig is, in plaats van doen waar je goed in bent?

By | Blog algemeen | No Comments

Het bedrijf staat enorm onder druk. De markt waarin het opereert wordt regelmatig door nieuwe toetreders verrast. Die richten hun bedrijfsvoering totaal anders in en groeien snel. Het bedrijf verliest marktaandeel en lijkt geen antwoord te hebben op de snel veranderende situatie. Een groot adviesbureau heeft een strategisch onderzoek gedaan en vastgesteld dat er te weinig wordt geïnnoveerd.

> lees verder