All Posts By

Peter Kunneman

Vrienden uit je jeugd, die je maar blijven bezoeken

By | Blog algemeen | No Comments

Het team onderzoekt de onderlinge samenwerking en de spanning loopt op. Een van de teamleden geeft aan dat ze niets meer ziet in het onderzoek en dat ze er mee wil stoppen. Als reactie daarop wordt één teamlid boos, één teamlid probeert te sussen en twee teamleden trekken zich (geestelijk) terug. De coach geeft aan dat de aankondiging te willen stoppen een trigger vormt voor vier teamleden om in een (voor ieder verschillende) ‘oude rol’ te schieten.

> lees verder

Humor is toch altijd goed?

By | Blog algemeen | No Comments

Het start-up-team bestaat uit acht slimme jonge mensen die een nieuwe, revolutionaire dienst aanbieden in het bedrijfsleven. Het bedrijf loopt goed en de uitwisselingen in de schaarse ‘social time’ binnen het team zijn een razendsnel heen-en-weer van grappen. Tijdens een coaching-traject wordt het team zich ervan bewust dat die grappen misschien dienen om iets uit de weg te gaan in de onderlinge communicatie.

> lees verder

In dit bedrijf wordt veel beter samengewerkt

By | Blog algemeen | No Comments

Daniel is verbaasd over het klimaat en de samenwerking in zijn nieuwe bedrijf. Ieder moment verwacht hij dat de positieve sfeer wordt doorbroken door een roddel, een uitval of een cynische opmerking. In zijn vorige bedrijf was dat de dagelijkse praktijk en hier lijkt het allemaal anders. Lijkt het maar zo, of is het ècht anders hier?

Als Daniel de theorie achter de fasen van ontwikkeling van groepen (en teams) zou kennen, zou hij het verschil beter begrijpen.

> lees verder

Het is een schandaal

By | Blog algemeen | No Comments

‘Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele inkoop uitbesteed wordt. Je vraagt je toch af in wat voor wereld die mensen leven. Krijgen we de pennen en potloden die een ander bedrijf kwijt wil. Jarenlange ervaring met inkoop en een heel relatienetwerk met leveranciers in de sloot gegooid.

> lees verder

Afleiding

By | Blog algemeen | No Comments

Het directieoverleg kwam  moeizaam op gang. Een van de directeuren leek wat afwezig. De vergadering sleepte zich voort en de beslissing die men wilde nemen, kwam maar niet tot stand. De algemeen directeur onderbrak de uitwisseling: ‘Bert, je lijkt er niet helemaal bij te zijn. Is er iets dat je afleidt?’

Bert bleek inderdaad een afleiding te hebben. Zijn dochter deed eindexamen en hij was er niet gerust op.

> lees verder

Tijdgrenzen negeren

By | Blog algemeen | No Comments

De MT-vergadering op maandagmorgen is gepland van negen tot halfelf. Om negen uur zijn drie van de zeven MT-leden aanwezig. Om tien over negen zijn er vijf. De directeur en de financiële man ontbreken nog. Men onderhoudt zich met gezellige praat over het weekend.

Om kwart over negen is de directeur er ook en begint de vergadering. De financiële man heeft de directeur op het laatste moment laten weten dat hij een andere verplichting heeft die voorgaat. 

> lees verder

Als een konijn in het schijnsel van koplampen

By | Blog algemeen | No Comments

Iemand houdt een lang betoog tijdens een vergadering. Er valt geen woord tussen te krijgen. Ik voel me als een konijn in het schijnsel van koplampen. De spreker stort informatie over ons uit zonder af te tasten of het ook wordt ontvangen.

Shannon en Weaver (*) onderzochten hoe ruis en informatie zich tot elkaar verhouden in een informatiekanaal. De relatie is omgekeerd evenredig: hoe meer ruis, hoe minder informatie en omgekeerd.

> lees verder

Is er ruimte voor een verschil?

By | Blog algemeen | No Comments

In organisaties en bedrijven is de tolerantie voor ‘verschillen’ beperkt. Conformeren is de norm, hoe stoer we soms ook zeggen van niet. Yvonne Agazarian (1) verklaart dit heel eenvoudig: ‘wij mensen hebben een hekel aan verschillen’. Als iemand in een vergadering een groot verschil inbrengt door een sterk afwijkend standpunt in te nemen, negeert de groep dat eerst, probeert de inbrenger vervolgens te bekeren om hem uiteindelijk verbaal aan te vallen.

> lees verder