Groepsdynamiek

Brandstof voor ontwikkeling en creatie

Wij ontwikkelen organisaties als ‘levende menselijke systemen’. Daardoor ontstaat een klimaat waarin mensen samen willen werken om de doelen van de organisatie te bereiken.

Het team of de organisatie leert zo ruis uit de communicatie te halen en verschillen te integreren waardoor het complexere problemen op kan lossen.

 • Als een team voor een bijzondere uitdaging staat
 • Als een team een nieuw business plan wil uitwerken
 • Als een team in een nieuwe leidersschapscontext gaat werken
 • Als er autoriteitsproblemen in een team spelen

> lees verder…

 • Als er grote verschillen te integreren zijn
 • Als er turbulentie ontstaat als gevolg van een grotere verandering, zoals een reorganisatie, (massa)ontslag, samenvoeging of splitsing van organisaties / afdelingen, of verhuizing
 • Als er (veel) weerstand is tegen veranderingen, van welke aard ook

> lees verder…

person-1

 • Als je de invulling van je werkrol wilt optimaliseren
 • Als je productiever en plezieriger wilt samenwerken
 • Als er autoriteitsvraagstukken zijn in de context van je werk
 • Als je onvoldoende energie hebt om je werk goed te doen

> lees verder…

Workshops met open inschrijving

Eéndaagse introductie workshop

De Kunst van Samenwerken
Vrijdagen: 17 feb,  16 juni, 15 sept en 15 dec 2017

Workshops en trainingen

Kijk in de uitgebreide agenda voor meer informatie

quote-30

De trainingen met Peter Kunneman helpen ons onze uitdagingen te zien als een logisch gevolg van hoe onze organisatie functioneert als een systeem. Dat helpt om het niet te persoonlijk te nemen. In plaats daarvan zien we simpelweg onder ogen dat we in een bepaalde fase van ontwikkeling zijn en dat daar uitdagingen bij horen. Ook zien we dan wat helpt om de organisatie nog effectiever te maken.

Hans HofmanManaging Director FP Ruys

Licht op de Zaak laat niet alleen medewerkers tot ontwikkeling komen maar maakt juist ook teams effectiever in het bereiken van hun resultaten.

Anton Maasbestuurder Sherpa

Voor groepsontwikkeling is het een voorwaarde dat ieder zich door de ander als persoon gezien en gehoord voelt. Wat de training voor mij toevoegt is dat ik inzicht krijg in waarom dat zo moeilijk is. De training biedt concrete handvatten waardoor het voor mij mogelijk wordt dat inzicht toe te passen.

Bas van DijckBewoner van De Wijde Mantel, een woonvorm voor meervoudige gehandicapte kinderen en hun ouders

De trainingen van Peter zijn erg motiverend. Aan het eind van de serie trainingen hebben we voldoende tools om ook moeilijke situaties met vertrouwen te durven aangaan. Het resultaat is er naar. De druk is van de ketel. Samen dingen aanpakken en overleggen is weer leuk!

Joost Oolders

In dit bedrijf wordt veel beter samengewerkt

By | Blog algemeen | No Comments

Daniel is verbaasd over het klimaat en de samenwerking in zijn nieuwe bedrijf. Ieder moment verwacht hij dat de positieve sfeer wordt doorbroken door een roddel, een uitval of een cynische opmerking. In zijn vorige bedrijf was dat de dagelijkse praktijk en hier lijkt het allemaal anders. Lijkt het maar zo, of is het ècht anders hier?

Als Daniel de theorie achter de fasen van ontwikkeling van groepen (en teams) zou kennen, zou hij het verschil beter begrijpen.

> lees verder

Het is een schandaal

By | Blog algemeen | No Comments

‘Zoals directieleden met ons omgaan: ze tonen geen enkel respect en ze doen uitsluitend wat ze zelf willen. Die e-mail alleen al, waarin ons wordt verteld dat de hele inkoop uitbesteed wordt. Je vraagt je toch af in wat voor wereld die mensen leven. Krijgen we de pennen en potloden die een ander bedrijf kwijt wil. Jarenlange ervaring met inkoop en een heel relatienetwerk met leveranciers in de sloot gegooid.

> lees verder

“When you adopt a tool, you also adopt the management philosophy embedded in that tool.”

― Clay Shirky